piatok 28. septembra 2012

Dlhé Diely - vykolíkovanie

Vykolíkovanie hraníc parciel územia Dlhé Diely Nová Dubnica bolo avizované primátorom mesta Nová Dubnica. Realizované bolo pred dátumom 20.9.2012. Celé územie je verejne prístupné a polohu stavebnej parcely je možné pomerne jednoducho lokalizovať.Drevená priehradová konštrukcia

 Priehradové nosníky sú lepené pomocou konštrukčného PU lepidla a mechanicky spájané vrutmi do dreva. Drevo je ošetrené proti drevokaznému hmyzu a hubám.

 V mieste uloženia stužujúceho venca bol navrhnutý a realizovaný plošný stužujúci prvok.

 Zhotovenie drevených priehradových nosníkov si vyžaduje určitú dávku zručnosti. No pri jednoduchých drevoobrábacích strojoch a kvalitných vstupných materiálov (stavebné rezivo odporúčam vysušené, lepidlá a spájací materiál) dokáže nosníky vyrobiť prakticky ktokoľvek.

 Priehradovina zaručuje požadovanú tuhosť.

štvrtok 27. septembra 2012

Návšteva stavby - drevená priehradová konštrukcia rodinného domu

Takto vyzerá drevená priehradová konštrukcia rodinného domu v Zlatých Moravciach v praxi. Stavbu realizuje stavebník formou svojpomoci s odborným vedením a kooperáciou. Dutiny vzniknuté opláštením priehradových nosníkov OSB a DHF doskou budú vyplnené tepelnou izoláciou v celkovej hrúbke 400 mm.