Referencie

Budovy na bývanie nízkoenergetické/pasívne stavby


POZNÁMKA: Keďže v realizovaných objektoch neboli vykonané skúšky na vzduchotesnosť (Blower Door test) nedokážem zaručiť pasívny štandard objektu. Preto uvádzam v popise objekt "s prvkami pasívneho domu" i keď na základe projektového posúdenia optimalizačným softvérom PHPP 2007 bol objekt zaradený do skupiny pasívny dom s mernou potrebou tepla na vykurovanie nižšou ako 15kW/m2a.

Jednopodlažný rodinný dom s prvkami pasívneho domu, Borčice


Popis: Nosná konštrukcia bola navrhnutá z priehradových drevených nosníkov. Opláštene riešené OSB3 doskami. Tepelná izolácia stien z minerálnej vlny, stropu a podlahy z EPS 100S. Vnútorná nosná murovaná stena a masívnejší poter plnia úlohu akumulačných konštrukcií. Deliace konštrukcie zhotovené ako ľahké sádrokartónové priečky s dvojitým opláštením.
Merná potreba tepla na vykurovanie podľa PHPP 2007 pre oblasť - : - kWh/m2a
Tepelná strata objektu podľa PHPP 2007: - kW
Vzduchotechnická jednotka realizovaná: Vaňo
Výplň stavebných otvorov: Slovaktual Passiv HL, izolačné trojsklo (Ar)
   

Dvojpodlažný nízkoenergetický rodinný dom Savčina


Popis: Masívna stavba zhotovená z murovacích tvárnic YTONG P4-500 so zateplením kontaktným zateplovacím systémom. Vodorovné konštrukcie sú zhotovené zo skladaného betónového stropu. Strešnú konštrukciu tvoria prehradové väzníky so sklonom 7°.
Merná potreba tepla na vykurovanie podľa PHPP 2007 pre oblasť - : - kWh/m2a
Tepelná strata objektu podľa PHPP 2007: - kW

Jednopodlažný rodinný dom s prvkami pasívneho domu, LednicaPopis: Masívna stavba netradičnej vysokoakumulačnej a únosnej konštrukcie z betónových debniacich tvárnic vyplených betónom so zatepelením z exteriéru. Nosná strešná konštrukcia bola pôvodne navrhnutá z drevených trámov so zateplením nad trámami. Investor sa však neskôr rozhodol pre zhotovenie masívnej monolitickej oceľobetónovej dosky so zateplením z exteriéru. Strešná skladba je navrhovaná ako extenzívna zelená strecha.
Merná potreba tepla na vykurovanie podľa PHPP 2007 pre oblasť - : - kWh/m2a
Tepelná strata objektu podľa PHPP 2007: - kW
Vzduchotechnická jednotka realizovaná: Kompaktná vzduchotechnická jednotka NILAN VP18
Výplň stavebných otvorov: Salamander Bluevolution, izolačné trojsklo (Ar)

Dvojpodlažný rodinný dom s prvkami pasívneho domu, Zlaté MoravcePopis: Dvojpodlažný obytný dom. Nosná konštrukcia bola navrhnutá z drevených priehradových nosníkov šírky 400mm. Obvodová stena je navrhovaná ako difúzne otvorená konštrukcia s tepelnou izoláciou z minerálnej vlny. Vodorovná nosná konštrukcia stropu je tvorená z masívnych drevených trámov. Strechu tvoria drevené priehradové väzníky spájané styčníkovými plechmi.

Merná potreba tepla na vykurovanie podľa PHPP 2007 pre oblasť - : - kWh/m2a
Tepelná strata objektu podľa PHPP 2007: - kW
Vzduchotechnická jednotka navrhovaná: Valox 90SE
Výplň stavebných otvorov navrhovaná: Rehau Geneo 3+, izolačné trojsklo (Ar)

Jednopodlažný rodinný dom s prvkami pasívneho domu, Zemplínska Šírava

Popis: Jednopodlažný rodinný dom so šikmou sedlovou strechou. Nosná konštrukcia bola navrhnutá z priehradových drevených nosníkov.
Merná potreba tepla na vykurovanie podľa PHPP 2007 pre oblasť - : - kWh/m2a
Tepelná strata objektu podľa STN EN 12 831: 4,3 kW
Vzduchotechnická jednotka navrhovaná: Valox 90SE
Výplň stavebných otvorov navrhovaná: Rehau Geneo 3+, izolačné trojsklo (Ar)

Dvojpodlažný rodinný dom s prvkami pasívneho domu, Nová DubnicaPopis: Štúdia dvojpodlažného rodinného domu v pasívnom štandarde bola navrhnutá v spolupráci s Ing. Arch. Janou Kramárikovou. Jedná sa o masívnu nosnú betónovú škrupinovú konštrukciu hrúbky 100-150mm so zateplením kontaktným zateplovacím systémom s tepelnou izoláciou z polystyrénu. Navrhované založenie objektu je na základovej doske uloženej na drvenom penoskle.
Merná potreba tepla na vykurovanie podľa PHPP 2007 pre oblasť - : < 15,49 kWh/m2a
Tepelná strata objektu: - kW
Vzduchotechnická jednotka navrhovaná: -
Výplň stavebných otvorov navrhovaná: -

Dvojpodlažný rodinný dom, Nová Dubnica


Popis: Dvojpodlažný rodinný dom zastrešený šikmou strechou v nízkoenergetickom štandarde.
Merná potreba tepla na vykurovanie podľa PHPP 2007 pre oblasť - : < 30,00 kWh/m2a
Tepelná strata objektu: - kW
Vzduchotechnická jednotka navrhovaná: -
Výplň stavebných otvorov navrhovaná: -

Jednopodlažný rodinný dom s prvkami energeticky pasívnej stavby, Trenčianske Stankovce


Popis: Jednopodlažný rodinný dom zasadený do jestvujúcej vidieckej zástavby. Projekt ostal iba na papieri, investor sa rozhodol projekt nerealizovať z dôvodu finančnej situácie.
Merná potreba tepla na vykurovanie podľa PHPP 2007 pre oblasť - : < 25,00 kWh/m2a
Tepelná strata objektu: - kW
Vzduchotechnická jednotka navrhovaná: -
Výplň stavebných otvorov navrhovaná: -

Dvojpodlažný rodinný dom s prvkami energeticky pasívnej stavby, Nová Dubnica


Popis: Dvojpodlažný samostatne stojaci rodinný dom s prvkami energeticky pasívnej stavby.
Merná potreba tepla na vykurovanie podľa PHPP 2007 pre oblasť - : < 25,00 kWh/m2a
Tepelná strata objektu: - kW
Vzduchotechnická jednotka navrhovaná: -
Výplň stavebných otvorov navrhovaná: -

Radové rodinné domy, IBV Dlhé Diely Nová Dubnica
Popis: Výstavba siedmych radových rodinných domov navrhnutých v pasívnom štandarde.
Merná potreba tepla na vykurovanie podľa PHPP 2007 pre oblasť - : < 15,00 kWh/m2a
Tepelná strata objektu: - kW
Vzduchotechnická jednotka navrhovaná: -
Výplň stavebných otvorov navrhovaná: -

Rodinný dom, TrnavaPopis: Architektonickú štúdiu spracoval Ing. arch Petr Strojný.
Merná potreba tepla na vykurovanie podľa PHPP 2007 pre oblasť - : < 20,00 kWh/m2a
Tepelná strata objektu: - kW
Vzduchotechnická jednotka navrhovaná: -
Výplň stavebných otvorov navrhovaná: -

Rodinný dom, Nová Dubnica


Popis: Dvojpodlažný rodinný dom
Merná potreba tepla na vykurovanie podľa PHPP 2007 pre oblasť - : < 30,00 kWh/m2a
Tepelná strata objektu: - kW
Vzduchotechnická jednotka navrhovaná: -
Výplň stavebných otvorov navrhovaná: -