streda 29. mája 2013

Územný plán zóny Dlhé Diely, Nová Dubnica

Dlho očakávaný dokument Územný plán Dlhé Diely, Nová Dubnica bol schválený Mestským zastupiteľstvom Nová Dubnica dňa 24.2.2013. Platnosť nadobudol 10.5.2013.

Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.sobota 25. mája 2013

Architektonická štúdia radových rodinných domov

Z hľadiska spotrieb energií sú radové rodinné domy navrhnuté v nízkoenergetickom štandarde s prvkami pasívnych domov.
Predpokladaná potreba tepla na vykurovanie je do 25kWh/m2rok, čo predstavuje priemerné mesačné náklady 38€ pri úžitkovej ploche nad 170m2! Pri výpočte bola uvažovaná najdrahšia forma energie, t.j. elektrické vykurovanie. Jednoducho, vynikajúce tepelnotechnické parametre domu.


Pohľad uličný


Pohľad uličný

Pohľad na južnú záhradnú časť

Viac informácií získate na www.dlhedielynovadubnica.sk/download/ARCHSTUDIA-RADOVY_RODINNY_DOM-DLHE DIELY_NOVA_DUBNICA.pdf prípadne na známom telefónnom čísle 0944 113 788.