piatok 28. septembra 2012

Drevená priehradová konštrukcia

 Priehradové nosníky sú lepené pomocou konštrukčného PU lepidla a mechanicky spájané vrutmi do dreva. Drevo je ošetrené proti drevokaznému hmyzu a hubám.

 V mieste uloženia stužujúceho venca bol navrhnutý a realizovaný plošný stužujúci prvok.

 Zhotovenie drevených priehradových nosníkov si vyžaduje určitú dávku zručnosti. No pri jednoduchých drevoobrábacích strojoch a kvalitných vstupných materiálov (stavebné rezivo odporúčam vysušené, lepidlá a spájací materiál) dokáže nosníky vyrobiť prakticky ktokoľvek.

 Priehradovina zaručuje požadovanú tuhosť.