piatok 28. septembra 2012

Dlhé Diely - vykolíkovanie

Vykolíkovanie hraníc parciel územia Dlhé Diely Nová Dubnica bolo avizované primátorom mesta Nová Dubnica. Realizované bolo pred dátumom 20.9.2012. Celé územie je verejne prístupné a polohu stavebnej parcely je možné pomerne jednoducho lokalizovať.