streda 27. júna 2012

Štúdia RD

Pokračovanie prác na ďalšej štúdie energeticky efektívneho rodinného domu.

štvrtok 14. júna 2012

Dlhé Diely Nová Dubnica

Dňa 13.6.2012 sa o 16:00 v priestoroch kultúrnej besedy v Novej Dubnici konalo verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Dlhé Diely v Novej Dubnici. Popri niekoľkých bežných domáckych sporov o majetky (tento problém týmto nedegradujem, no férové jednanie z oboch strán je predpokladom k dohode a rozvoju ako takého) sa zo strany verejnosti ozvali fundované a zmysluplné otázky ohľadne možnosti výstavby pasívnych domov v plánovanej časti Dlhé Diely Nová Dubnica. Fakt, že záujemnci premýšľajú o kúpe pozemkov cez problematiku možnosti pasívnej výstavby ma veľmi teší. Osobne sa priznám, že ma aj troška prekvapil. No príjemne.

Vizualizácia návrhu Dlhé Diely, zdroj: Arcadia corp. s.r.o.

Ako bolo na stretnutí pánom Ing. Jozefom Čupákom povedané, návrhy na zlepšenie riešenia obytnej zóny Dlhé Diely Nová Dubnica je možné odosielať na adresu Mestského úradu v Novej Dubnici do dňa 26.6.2012. Podotýkam, že ich treba odovzdať výhradne v písomnej forme. Podporujem preto snahu verejnosti o záujem pasívnej a modernej architektúry, ktorá nereaguje na väčšinový dopyt, ale sa inšpiruje pozitívnymi skúsenosťami z realizovaných projektov hlavne zo západnej časti Európy.
Keďže danú problematiku a optimalizáciu možnosti výstavby pasívnych domov cez územno-plánovacie regulatívy pripomienkujem a spolu s architektmi v rámci možností spolupracujem, je možné ma kontaktovať. Veľmi rád zodpoviem Vaše otázky a podám Vami požadované informácie.

Odkaz na adresu a kontaktné údaje Mestského úradu Nová Dubnica Oddelenia výstavby, územného plánovania a dopravy
http://www.novadubnica.eu/oddelenie-vystavby-uzemneho-planovania-a-dopravy

Projektová dokumentácia Návrhu územného plánu zóny Dlhé Diely v Novej Dubnici
http://www.novadubnica.eu/131474