štvrtok 27. apríla 2017

Využitie 3D .pdf súboru pri spolupráci

Využitie .pdf súboru, ktorý obsahuje 3D dáta exportované zo softvéru využívajúci technológiu projektovania BIM (napr. náš Allplan) je veľmi šikovným nástrojom komunikácie medzi projektantom/architektom a klientom, prípade ďalšími spolupracujúcimi projektantmi.

Na zobrazenie súboru obsahujúceho 3D dáta poslúži program Adobe Acrobat Reader DC, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť na linku https://get.adobe.com/sk/reader/?promoid=KLXMEPoriadne si však prečítajte obsah inštalačného okna a vyberte si len tie možnosti a aplikácie, ktoré potrebujete nainštalovať.

Program umožňuje užívateľovi:
- prezerať a ľubovoľne rotovať 3D model;
- prepínať sa medzi jednotlivými elementami 3D modelu. Jednotlivé elementy je možné zapínať a vypínať;
- prepínanie medzi perspektívnym a axonometrickým zobrazením modelu;
- prepínanie rôznych typov zobrazení modelu (drátový model, zobrazenie hrán, priehľadný model a pod.);
- zapínanie a vypínanie nasvietenia 3D modelu;
- zmena pozadia modelu;
- zapnutie/vypnutie roviny rezu vo všetkých osiach x, y, aj y vrátane modifikácie;
Nastavenie prierezu v programe


Ako používať program nájdete napr. na Youtube videách:

Ovládanie programu je pomerne intuitívne a po troške cviku to iste dostanete "do ruky". Odporúčame využívanie kláves CRTL a ALT pri prezeraní modelu.

sobota 15. júna 2013

Návrh kancelárie zariadenia staveniska

Aj takto môže vyzerať dočasné zariadenie staveniska. Úžiková plocha sa pohybuje mierne nad 25m2. Objekt je navrhnutý výhradne z recyklovateľných materiálov ako drevo, OSB dosky, oceľový plech, zateplenie sklennou vlnou, ktorá sa po demontáži dá opätovne využiť.

Dizajnovo je navrhované riešenie zaujímavejšie a reprezentatívnejšie ako obyčajné stavebné bunky navzájom spojené. Cenovo sa navyše navrhovaný objekt pohybuje na úrovni okolo 70% z ceny nových stavebných buniek.pondelok 3. júna 2013

Ekonomická návratnosť pasívnych domov

Častokrát sa stretávam s otázkou záujemcov o stavbu domu spojenou s ekonomickou návratnosťou a efektívnosťou pasívnych stavieb.

Je pasívny dom ekonomicky efektívny?
Aká je návratnosť pasívneho domu?
Má to všetko z pohľadu ekonomiky vôbec nejaky zmysel?

Na tieto otázky ako i ďalšie Vám odpovie nasledujúci článok:


streda 29. mája 2013

Územný plán zóny Dlhé Diely, Nová Dubnica

Dlho očakávaný dokument Územný plán Dlhé Diely, Nová Dubnica bol schválený Mestským zastupiteľstvom Nová Dubnica dňa 24.2.2013. Platnosť nadobudol 10.5.2013.

Stiahnuť si ho môžete na tomto odkaze.sobota 25. mája 2013

Architektonická štúdia radových rodinných domov

Z hľadiska spotrieb energií sú radové rodinné domy navrhnuté v nízkoenergetickom štandarde s prvkami pasívnych domov.
Predpokladaná potreba tepla na vykurovanie je do 25kWh/m2rok, čo predstavuje priemerné mesačné náklady 38€ pri úžitkovej ploche nad 170m2! Pri výpočte bola uvažovaná najdrahšia forma energie, t.j. elektrické vykurovanie. Jednoducho, vynikajúce tepelnotechnické parametre domu.


Pohľad uličný


Pohľad uličný

Pohľad na južnú záhradnú časť

Viac informácií získate na www.dlhedielynovadubnica.sk/download/ARCHSTUDIA-RADOVY_RODINNY_DOM-DLHE DIELY_NOVA_DUBNICA.pdf prípadne na známom telefónnom čísle 0944 113 788.