štvrtok 27. septembra 2012

Návšteva stavby - drevená priehradová konštrukcia rodinného domu

Takto vyzerá drevená priehradová konštrukcia rodinného domu v Zlatých Moravciach v praxi. Stavbu realizuje stavebník formou svojpomoci s odborným vedením a kooperáciou. Dutiny vzniknuté opláštením priehradových nosníkov OSB a DHF doskou budú vyplnené tepelnou izoláciou v celkovej hrúbke 400 mm.