štvrtok 27. apríla 2017

Využitie 3D .pdf súboru pri spolupráci

Využitie .pdf súboru, ktorý obsahuje 3D dáta exportované zo softvéru využívajúci technológiu projektovania BIM (napr. náš Allplan) je veľmi šikovným nástrojom komunikácie medzi projektantom/architektom a klientom, prípade ďalšími spolupracujúcimi projektantmi.

Na zobrazenie súboru obsahujúceho 3D dáta poslúži program Adobe Acrobat Reader DC, ktorý si môžete bezplatne stiahnuť na linku https://get.adobe.com/sk/reader/?promoid=KLXMEPoriadne si však prečítajte obsah inštalačného okna a vyberte si len tie možnosti a aplikácie, ktoré potrebujete nainštalovať.

Program umožňuje užívateľovi:
- prezerať a ľubovoľne rotovať 3D model;
- prepínať sa medzi jednotlivými elementami 3D modelu. Jednotlivé elementy je možné zapínať a vypínať;
- prepínanie medzi perspektívnym a axonometrickým zobrazením modelu;
- prepínanie rôznych typov zobrazení modelu (drátový model, zobrazenie hrán, priehľadný model a pod.);
- zapínanie a vypínanie nasvietenia 3D modelu;
- zmena pozadia modelu;
- zapnutie/vypnutie roviny rezu vo všetkých osiach x, y, aj y vrátane modifikácie;
Nastavenie prierezu v programe


Ako používať program nájdete napr. na Youtube videách:

Ovládanie programu je pomerne intuitívne a po troške cviku to iste dostanete "do ruky". Odporúčame využívanie kláves CRTL a ALT pri prezeraní modelu.