sobota 25. mája 2013

Architektonická štúdia radových rodinných domov

Z hľadiska spotrieb energií sú radové rodinné domy navrhnuté v nízkoenergetickom štandarde s prvkami pasívnych domov.
Predpokladaná potreba tepla na vykurovanie je do 25kWh/m2rok, čo predstavuje priemerné mesačné náklady 38€ pri úžitkovej ploche nad 170m2! Pri výpočte bola uvažovaná najdrahšia forma energie, t.j. elektrické vykurovanie. Jednoducho, vynikajúce tepelnotechnické parametre domu.


Pohľad uličný


Pohľad uličný

Pohľad na južnú záhradnú časť

Viac informácií získate na www.dlhedielynovadubnica.sk/download/ARCHSTUDIA-RADOVY_RODINNY_DOM-DLHE DIELY_NOVA_DUBNICA.pdf prípadne na známom telefónnom čísle 0944 113 788.